Автори

Мая Клевцова

Мая е професионалист с опит в комуникациите, маркетинга, изграждането на работодателска марка и ангажираност на служителите. Нейната любознателност и страст към писането я подтикват да изследва разнообразни хора и теми, които които не само споделят интересна информация, но и вдъхновяват към действие.