Социална мисия

За да колонизираме галактиката, първо трябва да подобрим мястото, на което живеем.

Вярвайте в общностите

Вярваме, че трябва да изградим общност, която допринася с добри идеи за развитието на София и нейните жители. Launchee отваря вратите си за неправителствени организации, социални проекти и кампании, с фокус развитие на града, образование и обучение на деца, които могат да използват пространството и целия му капацитет, за да разработят и реализират проектите си.

Нашето място. Нашата София.

Космически град ли е София? Дори и да не е, това не пречи да се борим за постигането на най-добрата й версия!

Изображение на плаващ астронавт

И тъй като тази мисия е амбициозна и константна, за нейния успех е нужна гвардия от съмишленици - астронавти. За щастие, в София те не липсват и Launchee с готовност предоставя своята Космическа станция на проекти и организации, които не само говорят, но и активно работят за по-добрата версия на града.

Детски Космос

Децата крият в себе си космическа енергия и потенциал да превърнат бъдещето в по-добро място и време от настоящето. Нашето желание е те да запазят тази енергия и реализират този потенциал, заредени от споделени знания, опит и вдъхновение. Движени от това желание, с огромно удоволствие ангажираме пространствата на Launchee с регулярни интерактивни събития, семинари и обучения за най-малките космонавти.

Гости и партньори