Социална мисия

За да колонизираме галактиката, първо трябва да подобрим мястото, на което живеем.

Вярвайте в общностите

Вярваме в необходимостта от изграждане на общност, която допринася за добрите идеи за развитието на София и нейните жители. Стареи отваря вратите си пред НПО, социални проекти и кампании, като се фокусира върху развитието, образованието и обучението на децата, които могат да използват пространството в пълна степен за разработване и изпълнение на своите проекти.

Нашето място. Нашата София.

София космически град ли е? Дори и да не е, това не ни пречи да се борим, за да постигнем най-добрата си версия!

Изображение на плаващ астронавт

И тъй като тази мисия е амбициозна и константна, за нейния успех е нужна гвардия от съмишленици - астронавти. За щастие, в София те не липсват и Launchee с готовност предоставя своята Космическа станция на проекти и организации, които не само говорят, но и активно работят за по-добрата версия на града.

Детски Космос

Децата крият в себе си космическа енергия и потенциал да превърнат бъдещето в по-добро място и време от настоящето. Нашето желание е те да запазят тази енергия и реализират този потенциал, заредени от споделени знания, опит и вдъхновение. Движени от това желание, с огромно удоволствие ангажираме пространствата на Launchee с регулярни интерактивни събития, семинари и обучения за най-малките космонавти.

Научете повече за съвместната ни инициатива с Образователна фабрика - 59-години разлика.

Гости и партньори