Проект “59-години разлика”

За какво мечтаят децата и възрастните? Знаем, че всяко дете има всеобхватни възможности, но колко голяма е стойността на възпитанието и каква е ролята му във формирането на “мечтите”?

Съвместен проект на eduFACT и Launchee
Социален проект
Детски космос

59-години разлика

Социалната инициатива "59 години разлика" ще се срещне с представители на детската общност с изтъкнати професионалисти, изпълняващи професията си мечта. Целта на проекта е да вдъхнови младото поколение да достигне своя потенциал, да преследва мечтите си и да стимулира огромните им перспективи. Разбира се, ролята на родителя при формирането на съзнанието, интересите и индивидуалността на детето ще бъде ключова фигура.

“59-години разлика” ще се състои от две части, задълбочаващи социалната отговорност и ангажираност. Първата ще включва заснемането на дискусии между деца и доказали се професионалисти в дадена сфера. Темите ще бъдат разнообразни - от такива за живота и мечтите, до професията и амбициите. През втория етап, видео поредицата ще бъде разпространена в социалните мрежи и от избрани медийни партньори, като крайната цел ще бъде достигането на възможно повече деца и родители.

Искате ли да научите повече?

Научете повече за съвместната ни инициатива с Образователна фабрика - 59-години разлика.

Научете повече