Иглика Иванова: gramoten.li си в онлайн пространството?

Иглика Иванова: gramoten.li си в онлайн пространството?

Иглика Иванова: gramoten.li си в онлайн пространството?

Автор:
Мая Златкова

Информационните войни, фалшивите новини и подвеждащите публикации са част от ежедневието ни, като много малък процент от читателите ги разпознават. Какво е нивото на медийна грамотност у нас? Какви са опасностите от дезинформираност и как да се справяме с това? Разговаряхме с Иглика Иванова от Коалицията за медийна грамотност, за да разберем отговорите на тези и други въпроси.

Иглика е докторант в катедрата по "Европеистика" в СУ "Свети Климент Охридски", специалност "Медийна политика и право на ЕС". Тя има дългогодишен опит в създаването и разпространението на медийно съдържание. В периода 2019-2020 г. е част от редакционния екип на седмичното онлайн журналистическо списание "Тоест. От началото на 2020 г. участва активно в разработването на образователни ресурси, в реализирането на инициативи и кампании в областта на КМ и поддържа уебсайта Gramoten.li. Иглика е част от ръководния екип на Лабораторията за медийно образование в Университета на Роуд Айлънд, Кингстън.<br>

1. Разкажете ни малко повече за Коалицията за медийна грамотност и как се стигна до нейното създаване?

Коалицията за медийна грамотност е създадена през 2017 г. в отговор на очертаващите се негативни последици от липсата на гражданско и медийно образование в общообразователната програма. От 2019 г. Коалицията е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято основна цел е да допринася за развитието на медийната грамотност на българските граждани от всички възрасти и социални групи. Работим по изпълнението на тази цел: чрез проекти на гражданското общество, които формират най-голям дял от дейността ни.

Също така чрез подпомагане на разработването на методологии за преподаване на цифрова медийна грамотност. Провеждаме програми за обучение на учители и ментори. Разясняваме и популяризираме значението на медийната грамотност, извършваме организационни и координационни дейности за привличане, информиране, ангажиране и подкрепа на всички заинтересовани страни - институции, организации и граждани, работещи в областта на медийната грамотност. Координираме и разпространяваме становища от името на нашите членове; адаптираме и създаваме образователни и обучителни ресурси. Провеждаме анкети и изследвания, свързани както с добрите практики, така и с дефицитите в рамките на формалната образователна система и извън нея, и въз основа на резултатите от тях изготвяме препоръки.

Членове на Коалицията са хора, участвали в учредяването на сдружението, експерти, работещи по темата за медийната грамотност, организации и юридически лица, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското участие. Сред членовете на Коалицията са проф. д-р Нели Огнянова, проф. д-р Георги Лозанов, доц. д-р Орлин Спасов, дългогодишният ръководител на Центъра за безопасен интернет Георги Апостолов, журналисти и основатели на други организации от гражданския сектор, а неин председател от създаването й е Кристина Христова - съосновател и член на ОС на АЕЖ-България, а понастоящем програмен ръководител на проекта Factcheck Bulgaria.

Проекти като Teen Station и COOL Media, които са едни от малкото в България, даващи възможност на учениците да се изявяват и развиват като журналисти и създатели на медийно съдържание още от гимназията, са част от нашата мрежа, заедно с организации като Центъра за творческо обучение, Асоциацията на европейските журналисти - България, Асоциацията за кариерно развитие и др. Използвам случая да кажа, че Коалицията е отворена за нови членове - както физически лица, така и организации, които искат да развиват някоя от дейностите, които изброих по-рано, за да ни помогнат да постигнем основната си цел.

Представяне на резултатите от Първото национално проучване на дигитално-медийната грамотност на учениците в България, юни 2022 г.

2. През лятото споделихте резултатите от Първото национално проучване на дигитално-медийната грамотност на учениците в България. Каква е ситуацията с дезинформацията сред тях и като цяло - сред другите възрастови групи?

Да, на 15 юни представихме резултатите от пилотното тестване на компетентностите в областта на цифровите медии на десетокласници от 176 класа в цялата страна на пресконференция на Launchee, излъчена на живо на страницата на Коалицията във Facebook. Тя се проведе в самото начало на 2022 г. в съответствие с новата предварително тествана и усъвършенствана методика в рамките на проекта "Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците", който реализираме с финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани". Представихме методиката на Министерството на образованието и науката като инструмент за по-нататъшно въвеждане на европейската рамка в областта на цифровите технологии в училищата и за редовно измерване на нивата на свързаните с тях познавателни умения сред българските ученици. Те са свързани по-скоро със същността и функционалностите на ИКТ и са умения в обхвата на дигиталната, а не толкова на медийната грамотност. Въпреки че медийната, информационната и цифровата грамотност са тясно свързани, има частично припокриване между тях, съществуват и значителни разлики, затова е важно да се прави това разграничение и да се разбира и обяснява много ясно какво се измерва.

Аналитичният доклад, представящ целите, контекста и приложимостта на това изследване, е публикуван в неговата цялост без ограничения в достъпа на уебсайта на Коалицията за медийна грамотност (в раздел "Ресурси/Изследвания"), заедно с доклади за предишни изследвания, които проведохме през последните 2-3 години - сред учители, ученици, родители. Бих казала, че е добре тези изследвания да се разглеждат като допълващи се по отношение на цялостната картина на медийната грамотност в България и наличието (или липсата) на условия за нейното развитие както във формалното образование, така и чрез неформалното образование.

В допълнение към нашите данни разглеждаме и паневропейски сравнителни изследвания като Мониторинга на медийния плурализъм и Индекса на медийната грамотност, чиито годишни издания публикуваме на уебсайта на Коалицията и които, уви, разкриват тревожна картина на трудно изтласкване от дъното по много от показателите, свързани с медийната грамотност и по-общо с качеството на образованието, медийно-информационната среда и гражданското участие. Не бих могъл да отговоря с данни и проверими твърдения за ситуацията с дезинформацията сред учениците и възрастните граждани, тъй като не измерваме пряко способността на учениците, нито на възрастните, да разпознават съдържание, което отговаря на определението за дезинформация. И, ако трябва да бъдем честни, много малко хора разбират точното значение на това понятие - защо е важно да се търси умисъл във всяко съобщение, което предава нещо различно от обективна, проверена и вярна информация. Това, което правим, е да изследваме уменията, свързани със способността на човек да търси, тълкува и оценява информация, да формира разбиране и отношение по въпроси от интерес, включително въпроси от политическия и медийния дневен ред. Проследяваме и условията, средата - има ли достатъчно политики, адекватни ли са те, прилагат ли се, измерва ли се въздействието им, как са позиционирани различните заинтересовани страни и доколко са ангажирани с последователни и устойчиви действия за насърчаване на критичното мислене и гражданското участие на хората.

От всичко казано дотук вероятно можете да заключите, че имаме много работа за вършене. Да, свършихме много работа и бихме могли да кажем, че направеното е полезно и поставя добра основа за по-нататъшно изграждане, но най-трудното тепърва предстои. Ето защо създаването, поддържането, разширяването и укрепването на мрежа от организации в тази област, каквато е Коалицията за медийна грамотност, е от решаващо значение. Необходими са системни, компетентни и координирани усилия и хора, които да изискват отговорност - от държавата, от институциите, от контролните органи.

Представяне на резултатите от Първото национално проучване на дигитално-медийната грамотност на учениците в България, юни 2022 г.

3. Какви са обученията по медийна грамотност, които провеждате? Има ли интерес към тях и срещате ли някакви трудности?

Интересът е голям и това е повод за оптимизъм - той непрекъснато расте, което се вижда от увеличаването на програмите за обучение, техния географски обхват, привличането на нови партньори и участници, обратната връзка, която получаваме и която хората доброволно споделят, за да популяризират нашите обучения.

Трудностите при организирането на всякакъв вид инициативи, за чието осъществяване разчитате на партньор(и), са свързани с добрата комуникация и координация, отделянето на необходимите ресурси, включително време и средства, които да достигнат до хората, за които са предназначени.

Имахме много успешна година в това отношение, която дължим в голяма степен на фондация "Лъчезар Цоцорков", която прави много повече от това да финансира нашата програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" и всъщност можем да я наречем наш партньор. Заедно работихме за привличането и обучението на нови обучители за програмата, след като проведохме конкурс сред журналистите. Оценявам и изказвам своята благодарност на нашите местни партньори - читалища, библиотеки, общински администрации - без тяхното участие и желание да развиват подобни дейности, подобни програми не биха били възможни. Отделно проведохме програма с местен обхват - само в София - подкрепена от район "Лозенец" с финансовата подкрепа на Програма "Европа" 2021 на Столична община "Академия за възрастни", която отчитаме като успешна.

Както подсказват имената на тези програми за обучение, те са насочени към възрастните хора - предимно хора над 55 години, но не само. Освен че работим директно с граждани, ние работим със служители в културни и общински институции, за да разширим мрежата от наставници. В замяна те организират и провеждат такива обучения.

Основните теми на обученията са: защо сме уязвими към пропагандата, какво отличава дезинформацията от журналистическите грешки, как да се ориентираме по-уверено в света на цифровите и социалните медии, така че да разпознаваме произхода и целта на съдържанието, което откриваме и ни залива ежедневно, как да защитаваме по-добре неприкосновеността на личния си живот, включително на личните си данни, как да разобличаваме онези, които по един или друг начин се опитват да ни заблудят. И което е особено важно - тези теми всъщност представляват цели на обучението с практическо измерение, защото в рамките на три, три часа и половина участниците в тези обучения не просто се запознават с понятията и научават много нови неща, но и пряко участват в откриването и анализа на примери, проверяват и подобряват уменията си за взаимодействие със съдържанието и с други хора онлайн и обсъждат помежду си личния си опит и стратегии за противодействие на всички форми на манипулация.

Провеждаме и обучения за учители, като например курсовете по програмата "Медийна грамотност чрез моя предмет", по време на които имаме щастието да се срещнем с мотивирани, отдадени и изключително активни представители на учителската професия. Това са хора, много от тях от съвсем малки градове, далеч от столицата, които наричаме "Дигитални звезди" и които възприемаме като съмишленици и посланици на нашата мисия - да направим образованието в България по-подходящо и адекватно на предизвикателствата и възможностите, които предлага развитието на информационното общество през XXI век.

Модерация на съдържанието в България: разговор в Мета, септември 2022 г.

4. Заблуждаващи публикации, фалшиви новини, медии с неизвестни автори - като цяло медийната среда е много токсична. Ясно е, че усилията трябва да бъдат насочени към подрастващите и техните родители. Бихте ли дали съвет откъде трябва да започне медийната грамотност?

Усилията трябва да бъдат насочени към юношите и техните родители, но не само. Необходими са не по-малко усилия и адекватен подход за бързо и ефективно повишаване на медийната грамотност на всички останали групи в обществото.

Въпреки че промяната беше направена преди да се присъединя към организацията, за мен преименуването на Коалицията от Коалиция за медийна грамотност в образованието на сегашното ѝ по-общо име има смисъл, като се има предвид разширяването на фокуса на организацията и нуждите на нашето общество, които не са насочени само към въвеждането на медийната грамотност в образователния процес. Нещо повече, въпреки положителното развитие в тази насока, то не е факт и не би могло да бъде факт в степента, в която е необходимо, преди да бъдат обхванати всички участници в учебния процес, и по-специално учителите. И като казвам това, нямам предвид само повишаване на разбирането, знанията и уменията на самите учители по отношение на медийното съдържание, разпознаване на дезинформацията и умения за проверка на фактите, осъзнаване на ролята и значението на медиите в едно демократично общество. Което, разбира се, само по себе си е достатъчно важна и трансформираща цел. Да се развият тези умения, разбирания и нагласи у учениците чрез обучението по предмета във формалното образование, а не само чрез гражданското образование.

Това беше въведено преди две години, но само за 11 и 12 клас. Необходимо е пълно преосмисляне и пренастройване на учебния процес и методите на преподаване. Така че тук има много работа и тя е главно в областта на образователната политика в страната.

Но не по-малко важна и отговорна е ролята на медийните регулатори, на предприятията, които имат възможност да предоставят на служителите си възможност да повишат способностите си - не само как да използват информационните и комуникационните технологии ежедневно за качествено изпълнение на служебните си задължения, но и как да откриват, анализират, оценяват и създават медийно съдържание компетентно и отговорно.

Освен това - как да бъдат съзнателни, пълноценни и добросъвестни участници в публичната сфера и в демократичните процеси. Важна част от тях е изборът на представители в парламента, в президентството или в местната власт, което изисква способност за вземане на независими информирани решения с оглед на най-добрия интерес на цялото общество. Изглежда, че и медиите, и бизнесът не разбират достатъчно добре, че повишаването на медийната грамотност на хората в зряла възраст, както и на тези, които напускат образователната система, е в техен интерес, а този интерес има икономически измерения.

Модерация на съдържанието в България: разговор в Мета, септември 2022 г.

5. Избрали сте Launchee като място, от което да представите и излъчите резултатите от проучването. Смятате ли, че по този начин сте достигнали до по-широка аудитория?

Пресконференцията, на която представихме резултатите от проучването в средата на юни, беше първото събитие, организирано от Коалицията в Launchee. През септември и октомври проведохме още две конференции и това, според мен, говори за добавената стойност, която носи Launchee като място за физическо посрещане на нашите гости.

Разширяването на аудиторията ни може да се дължи и на по-голямото признание на Коалицията, на добрата комуникация с целевите групи и на подкрепата на партньори и съмишленици. Но по-важното е, че досега всеки човек, който е присъствал и участвал в организирането на събитието на Коалицията за медийна грамотност, е изразявал, подобно на нас, много висока оценка за условията, атмосферата и естетиката в Лаунч.

Тук е мястото да споменем, че колкото и да е приятно и вдъхновяващо да посрещаш колеги и гости на събитията, толкова е важно да можеш да разчиташ напълно на партньора си, който за нас е Launchee, по отношение на техническия опит и изпълнението. И, да, без съмнение, ако не разполагате с надеждна техническа поддръжка, която да гарантира качествено излъчване на избраните от вас платформи, това ще се отрази негативно на аудиторията ви не само за текущото събитие, което излъчвате, но и за следващите. При такова пренасищане със събития хората лесно могат да се откажат от едно заради друго въз основа на предишните си впечатления от вашите събития.

Така че в заключение мога само да благодаря на Launchee за отношението и професионализма и да ви пожелая да бъдете домакини на много значими събития, които ще имат положителен ефект върху нашето общество.

Експертна среща "Медийната грамотност в Германия и България", октомври 2022 г.