Хибридно
Събитие на български

Предизборен дебат: Бъдещето на зелените закони

Всеки

Вторник

18:30

ЕЕСТ

юни 15, 2021 18:30

Да

юни 15, 2021 20:30

ЕЕСТ
Регистрирайте се

Отново предстоят избори и отново е време да попитаме политическите сили какви ангажименти за природата поемат.

Инициативата "Зелени закони" покани основните политически сили да се включат в предизборен дебат на тема "Бъдещето на зелените закони - 2".

Очакваме да чуем от тях какви политики предвиждат в областта на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Какво ще направят, за да спрат безконтролното презастрояване по морето и в планинските курорти?

Какво предвиждат по отношение на "Зелената сделка"?

Каква е позицията им спрямо замърсяващите индустрии?

Ще изпълнят ли ангажиментите на България по обявяването на защитените зони от Натура 2000?

Смятат ли да ограничат сечите в горите?

Имат ли намерение да предприемат нещо по въпроса със скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г.?

Какви мерки смятат да приложат на национално ниво за адаптация към промените в климата?

Как ще защитят от изравняване за "активна плажна площ", засипване с пътища и застрояване всички дюни в България?

За какво ще харчат парите от европейската програма за околна среда?

Водещ на събитието ще бъде журналистката Пролет Велкова от Дарик радио.

Регистрирайте се тук

------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонда Активни граждани на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонда Активни граждани на България.

http://www.activecitizensfund.bg

Повече за работата не можете да прочетете тук zelenizakoni.com


Домакин на събитието:

Предстоящи събития, които може да харесате

ЕЕСТ
Месечна среща на BDG

Българска Дизайн Група провежда своите регулярни хибридни срещи в студиото на Launchee, като кани интересни гости от света на дизайна и извън него.

Прочетете повече

ноември 3, 2020 14:00

ЕЕСТ
Старт БГ Подкаст

За тези, които действат, намират решения и предизвикват себе си. Start BG Podcast е създаден специално за предприемачите в България.

Тук можете да гледате интервюта с водещи специалисти и предприемачи, които са натрупали опит и знания за добрите местни практики.

Прочетете повече

ноември 6, 2020 10:00

ЕЕСТ
Радиоточка 2

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Прочетете повече