Хибридно
Събитие на български

11-ия-ия текн половни акумулатори - LABAT'2021

Всеки

Вторник

15:00

ЕЕСТ

юни 8, 2021 15:00

Да

юни 11, 2021 18:30

ЕЕСТ
Регистрирайте се

Отново предстоят избори и отново е време да попитаме политическите сили какви ангажименти за природата поемат.

Инициативата "Зелени закони" покани основните политически сили да се включат в предизборен дебат на тема "Бъдещето на зелените закони - 2".

Очакваме да чуем от тях какви политики предвиждат в областта на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Какво ще направят, за да спрат безконтролното презастрояване по морето и в планинските курорти?

Какво предвиждат по отношение на "Зелената сделка"?

Каква е позицията им спрямо замърсяващите индустрии?

Ще изпълнят ли ангажиментите на България по обявяването на защитените зони от Натура 2000?

Смятат ли да ограничат сечите в горите?

Имат ли намерение да предприемат нещо по въпроса със скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г.?

Какви мерки смятат да приложат на национално ниво за адаптация към промените в климата?

Как ще защитят от изравняване за "активна плажна площ", засипване с пътища и застрояване всички дюни в България?

За какво ще харчат парите от европейската програма за околна среда?

Водещ на събитието ще бъде журналистката Пролет Велкова от Дарик радио.

Регистрирайте се тук

------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонда Активни граждани на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонда Активни граждани на България. activecitizensfund.bg‍

Повече за работата не можете да прочетете тук zelenizakoni.com


Домакин на събитието:

Предстоящи събития, които може да харесате

календар

ЕЕСТ
Месечна среща на BDG

Българска Дизайн Група провежда своите регулярни хибридни срещи в студиото на Launchee, като кани интересни гости от света на дизайна и извън него.

Прочетете повече
календар

ЕЕСТ
DEV.BG Разговори на таблото за работа

Подкаст за ИТ теми, свързани с кариера, технологии, новини и др.

Прочетете повече
Предстоящи
календар

ЕЕСТ
Подкаст "Новите родители"

Създателите на сайта „Новите родители“ стартират подкаст, в който говорят по важни за всички нас теми с експерти в различни области от детското възпитание и развитие. Мисията им с този проект е по още по-достъпен начин да бъдат до аудиторията.

Прочетете повече